Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Bestuurlijk opgaveteam Groene groeiregio

woensdag 24 april 2024

09:30 - 11:00
Locatie

Hybride • Regiobureau Groene Metropoolregio – Nijverheidsweg 2a, 6662 NG Elst

Voorzitter
Carol van Eert
Toelichting

Algemeen BOT
Op donderdag 23 mei is er een bestuurlijke oploop van het lobby Netwerk Stedelijk Nederland. Wethouder Aad van Orden zal namens het BOT Groene groeiregio aansluiten bij deze bijeenkomst.Woondeal
Henk Berends stelt zich voor en vertelt over zijn opdracht om de realisatiekracht van gemeenten te vergroten, o.a door koppeling tussen grondbeleid en de Woondeal. Henk verwijst naar de scope van de opdracht die is bijgevoegd aan de agenda. Verzoek vanuit het Bestuurlijk opgaveteam is om ook het contact te leggen met de projectleiderspoule die word opgericht vanuit de. Henk Berends en Boy Janssen (ambtelijk opdrachtgever Groene groeiregio) hebben hierover contact.Bram Klouwen (programmamanager Woondeal) deelt daarnaast enkele actualiteiten: o.a. de tempotafel op dinsdag 16 april en de actualisatie Woondeal die in de GMR beperkt zal zijn en vooral gaat over de randvoorwaarden op orde brengen. Hierover heeft Bram een presentatie laten zien die tijdens het BO Woondeal wordt besproken.De provincie wil graag rond 15 mei een overzicht van woningbouwambities tot 2035 (eventueel verhogen van de woningbouwcijfers). Het BOT geeft aan dat het niet gewenst is om aantallen in deze brief te benoemen, maar wel de randvoorwaarden van de woningbouw weer te benadrukken zoals netcongestie. En is de oproep om niet te veel tekstuele/inhoudelijke aanpassingen aan de Woondeal 2.1 toe te voegen. Daarbij ligt een groot deel van de oplossing bij de bestaande voorraad.Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijk Arrangement
Carine Verheggen (regiomanager GMR, provincie Gelderland) geeft een toelichting rondom het proces van het Ruimtelijk Arrangement provincie Gelderland. Er zal naar verwachting een eerste concept van het ruimtelijk arrangement rond de zomer 2024 klaar zijn. Afspraak is dat de voortgang van dit onderwerp op het bestuurlijk overleg NOVEX zal worden besproken en dat conceptversies van het ruimtelijk arrangement worden besproken tijdens het BOT GG.Integratie tafels
Eind mei zijn er twee integratie tafels gepland over het RPW en RMP. Het BOT verzoekt om de overleggen goed te agenderen (stevige inleiding over het onderwerp wat geagendeerd is). Afgesproken is om ter voorbereiding van de integratie tafel van het RPW een kort afstemmings-BOT in te plannen.NOVEX en gebiedsprocessen
De concept uitvoeringsagenda van de NOVEX-agenda was aan het BOT-agenda toegevoegd. Met aandacht voor de korte termijnprioriteiten. Als er vanuit het BOT nog opmerkingen zijn, dan kunnen deze nog per mail worden nagestuurd. Daarnaast hebben de bestuurders elkaar kort geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de gebiedsprocessen (in juni zijn in de vier deelgebieden bestuurlijke gesprekken gepland hierover).Water en bodem sturend
Omwille van de tijd is het tussenresultaat van Water en Bodem Sturend niet behandeld. De eerste bijeenkomst wordt als inspirerend beschouwd. Op 25 april is een ambtelijke bijeenkomst. En is er afgesproken om tijdens een volgend BOT meer tijd te reserveren voor dit onderwerp.

Agenda documenten